મમ્મી

તું મને હજીયે યાદ આવે છે

રંગોળીના રંગમાં,
તારા શણગારેલા કોડિયામાં
કરેલા દીવાની જ્યોતમાં,
શીતળા સાતમે માથાબોળ નાહ્તા,
રસોઇ બનાવતા
એમાં મસાલા નાખતાં,
પાણિયારે માટલું વિછળતા,
સાડી પહેરીને તૈયાર થતા,
હારી જવાની ક્ષણે
બમણી શક્તિથી ઝઝૂમતા,

દરેક ક્ષણે,
તું મને હજીયે યાદ આવે છે.
મારા મમ્મી બની ગયા પછી પણ!

શર્ટનુ બટન

આજે
તારા શર્ટનુ બટન ટાંકતા-ટાંકતા
મારો ભૂતકાળ ઉકેલ્યો
એમાંથી
મળ્યું
થોડુ રફુ થયેલું ભૂરું સ્કર્ટ,
મારી શાળા,
શાળામાં ન કરેલા
તોફાનોનો અફસોસ,
ને ફરી સાધુ વર્તમાન સાથે
તો
તારા પપ્પાના શર્ટનું
એક પણ બટન
આટલા વર્ષોમાં તુટ્યું નથી.

એક કવયિત્રી

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook