Skip to content

Month: October 2009

સિગરેટ

એક યુવક સળગેલી સિગરેટની રાખ ખંખેરે છે એશટ્રેમાં ને સાથે-સાથે થોડા શ્વાસ પણ ખરી પડે છે. મા, બેન કે પત્નીનો ‘થોભી જા’ નો ટહુકો ધુમાડો થઇ જાય છે ને કોઇ ઘરનો આધાર જર્જરિત પર્ણની જેમ ખરી પડે છે….!!!

મોબાઇલ

મોબાઇલની એક એક ડોટ ઘટતીજતી બેટરીની જેમ જુઓ જીંદગી કેવી ઘટી રહી છે, પારણાથી સ્વર્ગના બારણા સુધી જુઓ જીંદગી ચાલી રહી છે….!!!!

Copyright ©️ Hiral Vyas 'Vasantiful'
error: Content is protected !!