Skip to content

3 Comments

 1. પુસ્તક ઉપર સેપટ લાગી જાય તો ‘ધૂળ ખંખેરી નાખીએ’ એટલે પાચું પુસ્તક વાંચવા લાયક થઈ જાય. અંતઃકરણમાં સેપટ ન લાગી જાય એટલે ઋષિઓ રોજ ધ્યાન-ભજન-સત્સંગ-જપ-પ્રાણાયામ વગેરે કરતા અને આધુનિક સમયમાં પણ તે આવશ્યક છે.

  સમય તો સરી જ જવાનો છે – કારણ કે જે સતત સરક્યાં કરે છે તે ‘સમય’.

 2. સમય સ્થિર છે..આપણે સર્યા કરીએ છીએ, એક પછી એક વર્ષોની સેપટ ભરતા ભરતા

  લતા જ હિરાણી

 3. સમય સ્થિર છે..આપણે સર્યા કરીએ છીએ, એક પછી એક વર્ષોની સેપટ ભરતા ભરતા

  શ્રી લતાબહેન્
  આ વાત આપણે શેના અભીમાની છીએ તેના પર આધાર રાખે છે. જો આપણી જાતનું અભીમાન, દેહ, પ્રાણ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત કે અહંકાર સાથે જોડીએ તો આપની વાત સાચી અને જો આપણે આપણી જાતને આત્મા તરીકે ચિંતવી શકીએ તો સમય સરી જાય છે અને આપણું અસ્તિત્વ અચળ રહે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!