Skip to content

Month: January 2011

હું મળુ….

અર્જુને ભેદી મત્ય આંખ તમે મૌન ને ભેદો અર્જુનને મળી’તી દ્રોપદી ને કદાચ તમને હું મળુ જરુર નથી બાણની કે વાકછટાની સીધેસીધુ કહીદો તમે કરો છો પ્રેમ કદાચ તમને હું મળુ!!

error: Content is protected !!