Skip to content

5 Comments

  1. ફળફળતા ?

    આ શબ્દ પહેલીવાર વાંચવામાં આવ્યો… મતલબ?

  2. ઈ-મેઈલ એડ્રેસ મળે તો મને કહેજોને મારે ય એક બે ફરીયાદ કરવાની છે.

  3. Harihar vadodara Harihar vadodara

    બહુ સરસ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!