Skip to content

દાહ

આત્મા તો ક્યારનો નીકળી ગયો
હવે
બચ્યું છે શરીર માત્ર
ન મારો ગમો-અણગમો
ન મારી ખુશી-નાખુશી
ન આભાર ન અભિવ્યક્તિ
સતત દાહ દીધો શવ્દોનો
છેલ્લે બચશે શું
બાળવાને??

Published inઅછાંદસ કાવ્યોઅપ્રકાશિત કાવ્યો

2 Comments

  1. Snehal Snehal

    હળહળતો નિશ્વાસ…

  2. સરસ કવિતા થઈ છે…. મજા પડી

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!