Skip to content

Month: March 2012

વીણાના સૂર

સમય થંભી જાય અટકી જાય આખી દુનિયા ને સંભળાય ચોતરફ માત્ર વીણાના સૂર બસ ત્યારે જ રચાય છે એક બીજું વિશ્વ!

શાળા

ખાલી હાથે જાઉ છું ફંફોસુ છું મારા સંસ્મરણો શાળાના મેદાનમાં પાડેલા મારા પગલાં સવારે જ હરિજન વાળી ગયો છે!

Copyright ©️ Hiral Vyas 'Vasantiful'
error: Content is protected !!