Skip to content

4 Comments

  1. સમય થંભી જાય એ પછી દુનિયા પણ અટકી જાય અને અંતે નવી દુનિયા રચાય એવી આ પરિકલ્પનામાં દુનિયા અદૃશ્ય થઈ જાય એવી પરિકલ્પના વધુ સુસંગત ન લાગે?

    એક દુનિયા ગાયબ થઈ જાય અને બીજી દુનિયા આવિર્ભૂત થાય…

  2. વિવેકભાઇ – અહીં વાત એક દુનિયાની છે જે આપણી આસપાસ છે અને જ્યારે શ્રી સરસ્વતિ દેવી ની કૃપા થાય છે ત્યારે એક આખું અલગ વિશ્વ રચાય છે…જે છે એક કવિનું જગત, એક સંવેદનાનું વિશ્વ.

  3. KHUSHBU VYAS KHUSHBU VYAS

    સરસ ૬

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright ©️ Hiral Vyas 'Vasantiful'
error: Content is protected !!