Skip to content

સાઇટ વિશે

Brotherરક્ષાબંધન એ ભાઇ બહેનના પ્રેમનો પવિત્ર દિવસ છે, અને આ સાઇટનુ ડોમેઇન પણ આ જ દિવસે મને મારા વ્હાલા ભાઇ નિશિત તરફથી ગયા વર્ષે ભેટ સ્વરુપે મળ્યુ છે.

સમયની વ્યસ્તતા અને એથી વિશેષ મારા આળસ ને કારણે લગભગ એક વર્ષ સુધી સાઇટ બનાવવાની દિશામાં કંઇ કામ કરી શકી નહોતી. પણ મારા પપ્પાના સતત આગ્રહ ને કારણે મારી રચનાઓને ‘ડિજીટલાઇઝ’ કરવાનુ કામ હાથ પર લઇ શકી છું. આ જ કારણે મને વિચાર આવ્યો કે જેમણે મને સતત પ્રોત્સાહિત કરી તે માતા-પિતાના હાથે જ આ સાઇટ પબ્લીશ થાય. ૨૯, એપ્રિલ એ મારી મમ્મીનો જન્મ દિવસ અને ૫, મે પપ્પાનો જન્મ દિવસ – અને લગભગ એ સમયગાળામાં જ આ વેબસાઇટ તેમના હાથે જ પબ્લીશ કરી રહી છું.

આ ડોટકોમની દુનિયામાં મારી લાગણીઓને મુકવાનો આશય દરેક કોમના કોમન મેન સુધી એ વાત પંહોચાડવાનો છે કે બધા જે વિચારે છે, અનુભવે છે તે કદાચ લખી શકતા નથી, પણ જો તમે કંઇ પણ અનુભવીને લખી શકો છો તો તમે કોઇ પણ કારણોસર તેને અટકાવતા નહિ. કોઇના માટે નહિ પણ પોતાના માટે પણ લખવાનું ચાલુ રાખજો. કંઇ નહિ તો છેવટે રોજનિશિ પણ લખો, ક્યારેક તમે પોતે જ ભવિષ્યમાં વાંચશો તો ઘણુબધુ તેંમાંથી મળી આવશે, અને ત્યારે તે ખજાના જેવુ લાગશે. તમારા નાનામાં નાના વિચારને લખો, ભલે તે ગમે તેવો હોય. ગાંધીજીનો એક નાનો વિચાર જ તેમને આઝાદીની લડત કે સત્યાગ્રહ સુધી લઇ ગયો હશે ને!!

આ વેબસાઇટ બનાવવા માટે મને જો કોઇએ પ્રેરી છે તો તે મારો ભાઇ છે. મારી શબ્દોની યાત્રામાં સતત સાથે રહ્યા છે મારા મિત્રો, જેમણે જ્યારે મળ્યા ત્યારે પુછ્યું છે – “કંઇ લખ્યું નવુ?”. પપ્પાને સાહિત્યનો કોઇ શોખ નહી એટલે કદી મને સાંભળે નહી પણ કંઇ પણ નવુ કરવા માટે રોકે પણ નહી. મમ્મી મને સતત સાંભળે. અને હવે એ ઘરે થી બીજે ઘરે ગઇ છું ત્યારે ત્યાં મારા પપ્પા (સસરા) મને સાંભળે. મારા કવિમિત્રો પણ ખરા જે અવારનવાર પૂછે મારા લખાણ વિશે અને કોઇ કાર્યક્રમ હોય તો જણાવે પણ ખરા. મારા ક્ષેત્રની વ્યસતામાં પણ મને જો સાહિત્ય સાથે મજબુતપણે જકડી રાખનાર કોઇ હોય તો તે ગુજરાતી વેબસાઇટ્સ અને બ્લોગ્સ છે – ખાસ કરીને રીડગુજરાતી જ્યાંથી મને તમામ પ્રકારનું ગુજરાતી સાહિત્ય વાંચવા મળી રહે છે, પછી એ લલિત નિબંધ હોય કે કવિતા કે પછી ગઝલ અને ગીત.

64 Comments

 1. Hi Bhabhi,
  It is all good. Great Efforts &
  KEEP PROGRESSING …………………!

 2. Dear Hiral,
  I dropped here from the comment you left on my blog ! Such a wonderful blog you got here !
  I wish I could collect all my poems someday just like you did it here 🙂 . ( I am still surfing thru your site , not done yet )
  Really a great job you have done here, keep the good work going on . I tried to find your email on here ,but couldn’t find it . It would be nice to be in touch with you personally 🙂
  Hugs
  -Pooja

 3. Paresh N Shah Paresh N Shah

  Hi, Hiral,
  This is one of very good, Well-Organised Individual’s website.

  Your Attempt is really appreciatable. I feel that, if i will leave this site, without making any comment, thn it will be a injustice to you.

  Best of Luck always.

  – Paresh Shah
  Ahmedabad

 4. Paresh Adhiya Paresh Adhiya

  Awesome….!!!!!

 5. Purvi Shah Purvi Shah

  hi Hiral
  Its really nice to see you growing as a writer
  Keep up the good work
  and yes if you remember you have wrote a speech for me for one of the debate competition
  Regards
  Purvi

 6. SANJAY TRIVEDI SANJAY TRIVEDI

  HI HIRALBEN,

  THIS IS REALLY GOOD WORK FROM YOU. I REALLY APPRECIATE YOUR EFFORTS.

  YOU DON’T HAVE TO WIN EVERY ARGUMENT. AGREE TO DISAGREE.

  PLEASE KEEP ON POSTING GOOD POEM VERY OFTEN. I REALLY ENJOY READING & IT’S REALLY WORTH.

  REGARDS
  SANJAY TRIVEDI

 7. kinjal kinjal

  Hey Hiralben,

  I know u since almost a year through readgujarati. I luv reading your comments on its articles. Keep writing…

  One more thing my daughter is just 5 years old. Can u suggest books for her as i want her to develop her interest in reading. Right now she luvs listening to stories which we read loudly for her.

  Luv
  Kinjal Pandya

 8. nice blog and welcome to gujarati blog jagat
  keep up the good work

 9. Mitesh Mitesh

  Though I am a big fan of short stories and novels, I really appreciate your initiative to start this site. Hats off to your brother who gifted you the domain of this site.

  Since I stay out of Maharashtra, this site and other Gujarati sites feel me that I am not away from Gujarat. Thanks for this wonderful site and wish you to keep this work continue till eternity.

 10. Pankaj Joshi Pankaj Joshi

  Nice one !!
  keep it up.

 11. ખુબ જ સરસ રચના કરી છે હીરલ જી. તમારો બ્લોગ તે મને બહુ જ પસન્દ આવ્યો. જો સમય મડે તો મારા બ્લોગ નિ મુલાકાત મા ભુલા પડ જો….

 12. ખુબ જ સુઁદર બ્લોગ બનાવ્યો છે હીરલ

 13. jigarsinhzala jigarsinhzala

  so nice site gret @

 14. OM OM

  બૌજ સરસ બ્લોગ બનાયો છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!