Skip to content

Category: બગીચાનું ચક્કર

બગીચાનું ચક્કર – ૧

ફેસબુક ઉપર વખત પહેલાં એક વાક્ય વાંચેલું, “ચાલીસ પછી ચાલીસ મિનિટ ચાલીશ નહીં તો તું ક્યાંય ચાલીશ નહી.” એક જ વાર વાંચેલું આ વાક્ય મનમાં કોતરાઈ ગયુ. મેં હમણાં-હમણાંથી નજીકના બગીચામાં ચાલવા જવાનું શરુ કર્યું છે. જોકે સારું છે કે બગીચાના ચક્કર મરતાં-મારતાં મને ચક્કર નથી આવતાં. ( 🙂 )…

error: Content is protected !!