Skip to content

Tag: લેખ

‘બેંતાળા’ ના પ્રવેશ વેળાએ

બેંતાલીસ પહેલાં જ બેંતાળા આવી ગયા છે. હવે દુનિયાને જોવાની દ્ર્ષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ગ્લાસમાંથી હું દુનિયાને જોવા મારા ચશ્મા અને દ્ર્ષ્ટિને ઍજેસ્ટ કરી લઉ છું. જોકે ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ચશ્મામાંથી કોઈ પ્રોગ્રેસ દેખાતો નથી એ વાત જુદી છે. 🙂 સતત ઊગતી સવાર અને એમ જ પડી જતી સાંજની ઘટમાળ ઘણી…

બગીચાનું ચક્કર – ૧

ફેસબુક ઉપર વખત પહેલાં એક વાક્ય વાંચેલું, “ચાલીસ પછી ચાલીસ મિનિટ ચાલીશ નહીં તો તું ક્યાંય ચાલીશ નહી.” એક જ વાર વાંચેલું આ વાક્ય મનમાં કોતરાઈ ગયુ. મેં હમણાં-હમણાંથી નજીકના બગીચામાં ચાલવા જવાનું શરુ કર્યું છે. જોકે સારું છે કે બગીચાના ચક્કર મરતાં-મારતાં મને ચક્કર નથી આવતાં. ( 🙂 )…

error: Content is protected !!