Skip to content

Tag: વાસંતીફૂલ

‘બેંતાળા’ ના પ્રવેશ વેળાએ

બેંતાલીસ પહેલાં જ બેંતાળા આવી ગયા છે. હવે દુનિયાને જોવાની દ્ર્ષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ગ્લાસમાંથી હું દુનિયાને જોવા મારા ચશ્મા અને દ્ર્ષ્ટિને ઍજેસ્ટ કરી લઉ છું. જોકે ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ચશ્મામાંથી કોઈ પ્રોગ્રેસ દેખાતો નથી એ વાત જુદી છે. 🙂 સતત ઊગતી સવાર અને એમ જ પડી જતી સાંજની ઘટમાળ ઘણી…

પ્રિય ટપાલી – પત્ર – ૧

(આગળની પોસ્ટમાં કહેલું કે પત્રોની એક શ્રેણી શરુ કરીશ. તે છેક હવે મેળ પડ્યો.) પ્રિય ટપાલી, ઘણો વખત થઈ ગયો આપણને મળ્યે નહી? કદાચ દાયકો તો ખરો જ. એમાં તમારો વાંક જ નથી, અમે પત્રો લખતાં નથી તો તમે શું પહોંચાડવા આવો અમારા ઘરે? લો આજે મેં શરુઆત કરી. જોઇએ…

error: Content is protected !!