Skip to content

Month: December 2019

જન્મદિવસની ભેટ

“જન્મદિવસ પર કેક કાપતાં-કાપતાં જિંદગીનું એક વર્ષ કપાય છે પ્રત્યેક વર્ષ મીણબત્તીની સંખ્યા વધે છે ને તેને ઓલવવા જેટલો શ્વાસ ઘટે છે.” નાની હતી ત્યારથી હંમેશાં ગમતું કે મને ચળકતા રેપરમાં પેક થયેલી કોઈ ભેટ જન્મદિવસ પર મળે. હવે સમજાય છે કે દરરોજ જોવા મળતો સૂર્યોદય મહામૂલી ભેટ છે. પહેલાં…

error: Content is protected !!