Skip to content

Tag: અછાંદસ કાવ્યો

સેલ્ફી

હું અચાનક જઉં તો તું સેલ્ફી લેતી વખતે કોના ખભે હાથ મૂકીશ??!

Copyright ©️ Hiral Vyas 'Vasantiful'
error: Content is protected !!