Skip to content

Tag: અછાંદસ કાવ્યો

મેઘધનુષ્ય

પીળી ડીમ લાઇટ ભૂરી પાવરસેવર લાઇટ લાલ ચાર્જરની લાઇટ લીલી એ.સીની લાઇટ અને મારા સપનાઓના થોડા રંગ ને રચા’ય આખ્ખું મેઘધનુષ્ય મારી સામે!

દફતર

લડવા જાય સૈનિક ને પહેરે મોટું બખ્તર મેં તૈયાર કર્યું છે તારા માટે દફતર ધાર કાઢે તલવારને બસ એમ તારી પેન્સિલ ને અન્યાય સામે લડજે તું’ય ભણી-ગણીને વધજે તું અજ્ઞાનને-અંધકારને ઓગાળીને પીજે તું ભણી-ગણીને વધજે તું ઉડજે ગાજે તું પંખી જેમ આકાશ જેટલું વધજે તું

Copyright ©️ Hiral Vyas 'Vasantiful'
error: Content is protected !!