Skip to content

Tag: જન્મદિવસ

‘બેંતાળા’ ના પ્રવેશ વેળાએ

બેંતાલીસ પહેલાં જ બેંતાળા આવી ગયા છે. હવે દુનિયાને જોવાની દ્ર્ષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ગ્લાસમાંથી હું દુનિયાને જોવા મારા ચશ્મા અને દ્ર્ષ્ટિને ઍજેસ્ટ કરી લઉ છું. જોકે ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ચશ્મામાંથી કોઈ પ્રોગ્રેસ દેખાતો નથી એ વાત જુદી છે. 🙂 સતત ઊગતી સવાર અને એમ જ પડી જતી સાંજની ઘટમાળ ઘણી…

જન્મદિવસની ભેટ

“જન્મદિવસ પર કેક કાપતાં-કાપતાં જિંદગીનું એક વર્ષ કપાય છે પ્રત્યેક વર્ષ મીણબત્તીની સંખ્યા વધે છે ને તેને ઓલવવા જેટલો શ્વાસ ઘટે છે.” નાની હતી ત્યારથી હંમેશાં ગમતું કે મને ચળકતા રેપરમાં પેક થયેલી કોઈ ભેટ જન્મદિવસ પર મળે. હવે સમજાય છે કે દરરોજ જોવા મળતો સૂર્યોદય મહામૂલી ભેટ છે. પહેલાં…

error: Content is protected !!