Skip to content

Tag: વિચાર

વસંત

આમ તો વસંતે આગમનની છડી પોકારી જ દીધી છે. પણ, મને તો એની ખબર મારા ઘરની રસોડાની ચોકડીમાં રાખેલા કૂંડાએ આપી. નવજાત જન્મે ને નર્સ આવીને કહી જાય એમ હવાએ મને આવીને કાનમાં ખૂશખબર આપી, “તમારે ત્યાં વસંત આવી છે!” આખું વર્ષ લગભગ સૂકાઈ ગયેલી હાલતમાં કૂંડામાં રહેલો મોગરો દરરોજ…

સંગત તેવી અસર

તળેલા સીંગદાણા અગિયારશ કે શિવરાત્રિમાં ફરાળી વેફર/કાતરી સાથે ખવાય છે, ને એ જ સીંગદાણા આલ્કોહોલ સાથે બાઈટિંગમાં પણ ચાલે છે. વસ્તુ એક જ છે પણ સંગતથી એની ઓળખ અને અસર બન્ને બદલાઈ જાય છે.

error: Content is protected !!