Skip to content

Category: વિચાર

ચહેરો

હમણાં નજીકના ભૂતકાળમાં જ મારે ઓલ ઈન્ડિયા રેડિયોમાં રેકોર્ડિંગ કરવા જવાનું થયું. મને જેમણે રેફર્ન્સ આપેલો એમણે કહેલું કે શશીભાઈ બહુ સારા માણસ છે. કદાચ રેકોર્ડિંગમાં કોઈ ભૂલ થશે તો પણ ફરી કરાવી લેશે. એટલે રેકોર્ડિંગ કરતાં ગભરાતાં નહીં. સાચુ કહું તો આવી જગ્યા જવાનું હતું એ વાતથી જ જરા…

‘બેંતાળા’ ના પ્રવેશ વેળાએ

બેંતાલીસ પહેલાં જ બેંતાળા આવી ગયા છે. હવે દુનિયાને જોવાની દ્ર્ષ્ટિ બદલાઈ ગઈ છે. ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ગ્લાસમાંથી હું દુનિયાને જોવા મારા ચશ્મા અને દ્ર્ષ્ટિને ઍજેસ્ટ કરી લઉ છું. જોકે ‘પ્રોગ્રેસીવ’ ચશ્મામાંથી કોઈ પ્રોગ્રેસ દેખાતો નથી એ વાત જુદી છે. 🙂 સતત ઊગતી સવાર અને એમ જ પડી જતી સાંજની ઘટમાળ ઘણી…

error: Content is protected !!