Skip to content

Tag: કવિતા

ગંગાઘાટ

ઘંટડીના રણકાર આરતીનું અજવાળું મંત્રોના ઉચ્ચાર ને એમાં ભળી જતો ભીડનો કોલાહલ બધું જ શમી ગયા પછી પવન સ્થિર સમય સ્થિર મન સ્થિર બસ ધીમે ધીમે ડોલતો જાય શ્રધ્ધાથી તરતો મુકેલો એક દીવો!

Please wait...

Subscribe to our mailing list!

Be a part of our family!