• બાળક એક ગીત

    બાળક એક ગીત ૨.૧૩ – સાન્તાક્લોઝ

    પ્રિય જૈત્ર, હમણાં હમણાંથી હું તારી પર બહુ ગુસ્સે થઈ જઉ છું. ક્યારેક મારુ પણ છું ને તું બધુ ભૂલીને મને વ્હાલ કરવા દોડી આવે છે. કદાચ અમે મોટા આટલું સરળતાથી બધુ ભીલી શકતાં હોત તો કેટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ નિવારી શકાત. ક્યારેક તારી પર વધારે પડતું દબાણ કે પછી તારી વાત સમજ્યા વગર જ ઓવરરીએક્ટ કરી દઉં છું. જ્યારે મને…

  • બાળક એક ગીત

    બાળક એક ગીત ૨.૧૨ – પ્રેરણા

    દિકરા જૈત્ર, મોટા જ નાનાને શિખવાડી શકે એવું કોણે કહ્યું, ક્યારેક નાના પણ મોટઓને ઘણું શીખવી જાય છે. મેં ખાસ્સા વીસ (૨૦) વર્ષ પછી, જૂન મહિનામાં ટુ-વ્હીલર ચલાવવાનું શરું કર્યુ. નજીક નજીકમાં જઈ કામ પતાવી શકાય બસ એટલો જ આશય. દરરોજ પ્રેક્ટિસ કરવાની અને જાતને ટપારવાની કે આમ કરતાં જ આવડશે. ગઈ કાલે તને (જૈત્ર) આગળ ઉભા રાખીને થોડે સુધી…